Låt dina gamla skor gå till behövande

Scorett och Human Bridge genomför under december 2017 kampanjen ”Give, Buy, Get”. Målet med kampanjen är att samla in skor och bidrag till behövande. Under månaden kan kunder lämna in sina skor i en Scorettägd butik och få en värdecheck tillbaka. Scorettgruppen kommer även skänka pengarna från sin påsförsäljning till Human Bridge under perioden.

Den 1 december inleder vi på Scorett kampanjen ”Give. Buy. Get” tillsammans med biståndsorganisationen Human Bridge. Under kampanjen, som pågår under hela december månad, kan du som kund komma in och skänka sina gamla skor i någon av våra butiker. Skorna skänks sedan vidare via Human Bridge som ser till att de kommer till behövande. Vid inlämningstillfället får du som ersättning en värdecheck på 100:- att använda vid ditt nästa skoköp i någon av våra butiker.

Målet med kampanjen är att förlänga skornas livslängd och samtidigt hjälpa behövande. Vi hoppas på att denna kampanj ska bidra till ett mer miljömässigt hållbart synsätt på skors användning och bidra till mindre avfall.
Utöver de skor som skänks under kampanjen skänker Scorettgruppen även pengarna från december månads påsförsäljning i alla butiker till Human Bridge.

Human Bridge är en biståndsorganisation med primärt fokus på att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsutrustning som bistånd till andra länder. De har lång erfarenhet av att hjälpa behövande och kommer att säkerställa att dina skor delas ut till dem som behöver dem mest. Organisationen skapades 2001 genom att samordna materialbiståndsavdelningarna inom de två svenska biståndsorganisationerna Läkarmissionen och Erikshjälpen. Bistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges kärnområden.

Give. Buy. Get-kampanjen gäller i alla Scorettbutiker (ej outlet och webshop) mellan 1/12 - 31/12 2017.

Laddar