Human Bridge

Scorettgruppen samarbetar med Human Bridge, vilket innebär att vi samlar in och skänker alla skor som ej går att sälja. Human Bridge är en materialbiståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Den professionella organisationen har insatser i ca 25 länder (främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern). Vårt bidrag skänks direkt till biståndsinsatser eller generar i intäkter till olika biståndsprojekt. Vi håller även på att starta upp ett pilotprojekt för insamling av kunders begagnade skor i butik, för att utöka återanvändning och minska avfallet av skor. Vi ser projektet som en självklarhet i vårt hållbarhetsarbete eftersom det förlänger produktens livscykel samtidigt som vi hjälper behövande.

www.humanbridge.se

Laddar