Scoretts uppförandekod (Code of Conduct)

Scorett Footwear AB har inga egna fabriker utan vi arbetar tätt med de leverantörer som vi väljer för tillverkningen av våra skor. Vi inser att vi har ett ansvar för våra kunder, anställda och framförallt alla de som ingår i vår produktion av våra skor och miljön där vi verkar och lever i – vårt ansvar sträcker sig även till framtida generationer.

Vi vill försäkra oss om att alla som är med i vår produktion får sina mänskliga rättigheter respekterade. Därför har vi satt upp denna Uppförandekod (Code of Conduct) till våra leverantörer. Alla leverantörer till oss ska signera och följa den.

I uppförandekoden finns våra krav på bra arbetsförhållanden, såsom hälso- och säkerhetskrav, arbetstider, löner, inget barnarbete, inget tvångsarbete m.m. Även miljöfrågor ingår i Uppförandekoden.

När vi väljer leverantörer är vi noga med att de kan möta vår Uppförandekod. Vår Uppförandekod är baserad på Internationell arbetsrätt satt av ILO, International Labour Organization, mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna och FN:s deklaration om Barnens Rättigheter, samt OECD:s riktlinjer om Code of Conduct och FN:s Global Compact 10 principer.

Vi genomför inspektioner och besök hos våra leverantörer för att se så att Uppförandekoden efterföljs. Vi tror på samarbete med våra leverantörer därför tar vi fram en åtgärdsplan som ska utföras inom överenskommen tidsram om vi skulle stöta på en viss brytning mot vår kod. Tillsammans strävar vi ständigt mot förbättringar, både socialt och miljömässigt. Vi alla spelar en viktig roll i världen och alla ändringar till det bättre är rätt väg att gå.

scorett_code_of_conduct.pdfLaddar